Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Lijewski

PBN ID

1491366

ResearcherID

P-8874-2014

ORCID

0000-0001-9825-7039

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (74)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS