Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Lijewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

piotr.lijewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 45

ORCID

0000-0001-9825-7039

ResearcherID

P-8874-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (86)

Rozdziały (21)

Książki (2)

Raporty (18)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (76)

Recenzje prac dyplomowych (254)