Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Lijewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

piotr.lijewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 45

ResearcherID

P-8874-2014

ORCID

0000-0001-9825-7039

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (84)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (16)

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)