Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Teoretyczne podstawy budownictwa

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej : Oficyna Wydawnicza PW

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

154

ISBN

978-83-7814-340-6

Opublikowano w

Seria: Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Rozdziały
Wykonanie mapy do celów projektowych w oparciu o pomiary fotogrametryczne z pokładu UAV w świetle nowych uwarunkowań prawnych i technicznych (s. 115-123)
Waloryzacja terenów rekreacyjnych na podstawie wybranych procedur analizy przestrzennej (s. 132-141)