Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ocena wpływu transportu drogowego na degradację środowiska przy róznej strukturze pojazdów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa; Poznań, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

121

ISBN

978-83-7814-347-5