Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2014

Liczba stron

281

ISBN

978-83-64249-18-1

Rozdziały
Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa transporterów opancerzonych (s. 89-120)
Ocena bezpieczeństwa opancerzonego transportera Rosomak (s. 121-166)