Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2014

Liczba stron

247

ISBN

978-83-64249-17-4

Rozdziały
Kształtowanie struktury warstwy powierzchniowej w procesie odlewania cylindrów (s. 154-164)