Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IV Konferencja Naukowa : Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów, Zielona Góra - Łagów, 6-9 czerwca 2013

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7842-081-1

Rozdziały
Konferencja

IV Konferencja Naukowa : Mechanika ośrodków niejednorodnych, 6-9.06.2013, Zielona Góra, Polska