Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Badania eksperymentalne belki trójwarstwowej z rdzeniem z pianki aluminiowej

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

29 - 30

Book

IV Konferencja Naukowa : Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów, Zielona Góra - Łagów, 6-9 czerwca 2013

Presented on

IV Konferencja Naukowa : Mechanika ośrodków niejednorodnych, 6-9.06.2013, Zielona Góra, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.