Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Occupational safety and hygiene

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Miejsce

London, United Kingdom

Wydawca

Taylor & Francis Group

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-138-00047-6

Rozdziały
Konferencja

9th International Symposium on Occupational Safety and Hygiene (SHO), 14-15.02.2013, Guimaraes, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)