Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Assessment of compliance with minimum safety requirements in machine operation: a case of assessing the control devices of a press

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

497 - 501

Książka

Occupational safety and hygiene

Zaprezentowany na

9th International Symposium on Occupational Safety and Hygiene (SHO), 14-15.02.2013, Guimaraes, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)