Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Warszawska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-60956-38-0

Rozdziały