Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Metody pomiaru i wskaźniki oceny energochłonności zespołów pompowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

147 - 155

Książka

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja