Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Materiały XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica-Zdrój, 19-23 maja, 2013 : streszczenia referatów

Rok publikacji

2013

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-61528-36-4

Rozdziały
Konferencja

Materiały XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.05.2013, Krynica Zdrój, Polska