Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Właściwości optyczne śródręcza w zakresie bliskiej podczerwieni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

53 - 54

Książka

Materiały XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica-Zdrój, 19-23 maja, 2013 : streszczenia referatów

Zaprezentowany na

Materiały XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.05.2013, Krynica Zdrój, Polska