Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydaw. KUL

Wydawca z listy MNiSW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7702-634-2

Rozdziały