Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza kulturowych przesłanek rozwoju przedsiębiorstwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 26

Książka

Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania społeczne