Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego

Rok publikacji

2013

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-937272-0-9

Rozdziały