Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Charakterystyka wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

663 - 666

Książka

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego