Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Chemia - tradycja i nowe wyzwania : materiały zjazdowe, Siedlce, 16-20 września, 2013

Rok publikacji

2013

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-60988-15-2

Rozdziały
Konferencja

56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Chemia - tradycja i nowe wyzwania : materiały zjazdowe, 16-20.09.2013, Siedlce, Poland