Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana (SERS) jako metoda identyfikacji kompleksowania biocząsteczek

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

202 - 202

Książka

56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Chemia - tradycja i nowe wyzwania : materiały zjazdowe, Siedlce, 16-20 września, 2013

Zaprezentowany na

56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Chemia - tradycja i nowe wyzwania : materiały zjazdowe, 16-20.09.2013, Siedlce, Poland