Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7205-323-7

Rozdziały