Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identyfikacja efektów substytucji i komplementarności popytu w portfelu towarowym przedsiębiorstwa handlowego Grene Dystrybucja

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 48

Książka

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji