Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Book of Proceedings of Global Innovation and Knowledge Academy Conference (GIKA), Valencia, Spain, July 9-11, 2013

Rok publikacji

2013

Data opublikowania

2013

ISBN

978-84-616-0275-9

Rozdziały
Konferencja

Global Innovation And Knowledge Academy Conference (GIKA), 9-11.07.2013, Valencia, Spain