Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The holons model of quality improvement and measurement in SMEs

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 10

Książka

Book of Proceedings of Global Innovation and Knowledge Academy Conference (GIKA), Valencia, Spain, July 9-11, 2013

Zaprezentowany na

Global Innovation And Knowledge Academy Conference (GIKA), 9-11.07.2013, Valencia, Spain