Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013

Editors

Year of publication

2013

Place

Szczecin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Publisher name from the Ministry list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2013

ISBN

978-83-7663-153-0

Chapters
Fotoutwardzalne nanokompozyty poliakrylan/krzemionka: rola progu perkolacji (p. 59-60)
Zastosowanie tlenku cynku modyfikowanego kwasem maleinowym w mieszankach elastomerowych (p. 69-70)
Fotopolimeryzacja tiol-en w cieczy jonowej (p. 83-84)
Napełniacze hybrydowe MgO.SiO2/POSS: otrzymywanie i zastosowanie (p. 101-102)
Fotopolimeryzacja układu hybrydowego metakrylan/funkcjonalizowany POSS (p. 111-112)
Napełniacze krzemionkowe modyfikowane związkami POSS- charakterystyka i zastosowanie (p. 117-118)
Oddziaływania międzycząsteczkowe w układzie tiol.-en-ciecz jonowa (p. 141-142)
Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na właściwości kompozytów polimerowo-drzewnych (p. 145-146)
Wpływ nukleacji heterogenicznej na przemiany fazowe izotaktycznego polipropylenu (p. 153-154)
Krzemian magnezu modyfikowany silanowymi środkami proadhezyjnymi jako napełniacz polipropylenu, wytwarzanie i charakterystyka kompozytów (p. 163-164)
Kompozycje epoksydowe utwardzane silsekwioksanami; właściwości termomechaniczne (p. 169-170)
Modyfikacja polioksymetylenu silsekwioksanem (POSS) (p. 171-172)
Stałe elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe: przewodnictwo a oddziaływanie międzycząsteczkowe (p. 183-184)
Kompozyty polipropylenu z dodatkiem napełniaczy hybrydowych krzemionka-lignina (p. 217-218)
Blendy polimerowe zawierające oligometryczne 1,2-polibutadieny (p. 271-272)
Wpływ zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właśiwości elastomerów poliuretanowych (p. 311-312)
Fotoutwardzalne kompozyty polmerowe zawierające napełniacze na bazie nanokrzemionek (p. 319-320)
Nanokompozyty hydrożelowe polimetakrylan/srebro (p. 361-362)
Conference

Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, 4-7.06.2013, Międzyzdroje, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.