Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

9th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo 2013 : proceedings, Wąsowo, July 3-5, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-5510-0

Rozdziały
Konferencja

9th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), 3-5.07.2013, Wąsowo, Polska

Publikacja indeksowana w

WoS (15)