Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7417-742-9

Rozdziały