Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Model optymalizacji sprzedaży i ryzyka portfela produktów

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

22 - 31

Książka

Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym