Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics : Metamaterials 2013, Bordeaux, France, 16-21 September, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4799-1232-2

Rozdziały
Konferencja

7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics : Metamaterials 2013, 16-21.09.2013, Bordeaux, France

Publikacja indeksowana w

WoS