Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Liquid Crystal-Tunable Metamaterial Absorber for THz Frequency Range

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

178 - 180

Książka

7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics : Metamaterials 2013, Bordeaux, France, 16-21 September, 2013

Zaprezentowany na

7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics : Metamaterials 2013, 16-21.09.2013, Bordeaux, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)