Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Wydawca z listy MNiSW

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-63400-94-1

Rozdziały