Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rozwój usług świadczonych w interesie ogólnym w kontekście założeń i celów polityki spójności Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

47 - 58

Książka

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska