Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

PaPEC'14 : proceedings of the First Workshop on Principles and Practice of Eventual Consistency

Rok publikacji

2014

Miejsce

New York, United States

Wydawca

ACM

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4503-2716-9

Rozdziały
Having your cake and eating it too: combining strong and eventual consistency
A generic model of consistency guarantees for replicated services (s. 1-4)
Konferencja

The First Workshop On Principles And Practice Of Eventual Consistency, 13.04.2014, Amsterdam, Netherlands