Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Having your cake and eating it too: combining strong and eventual consistency

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

DOI

10.1145/2596631.2596637

Książka

PaPEC'14 : proceedings of the First Workshop on Principles and Practice of Eventual Consistency

Zaprezentowany na

The First Workshop On Principles And Practice Of Eventual Consistency, 13.04.2014, Amsterdam, Netherlands