Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Business Intelligence : Third European Summer School, eBISS 2013, Dagstuhl Castle, Germany, July 7-12, 2013 : Tutorial Lectures

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

ISBN

978-3-319-05460-5

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Business Information Processing

Rozdziały
On Index Structures for Star Query Processing in Data Warehouses (s. 182-217)
Konferencja

3rd European Summer School, eBISS 2013, 7-12.07.2013, Dagstuhl Castle, Germany