Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

On Index Structures for Star Query Processing in Data Warehouses

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

182 - 217

DOI

10.1007/978-3-319-05461-2_6

Książka

Business Intelligence : Third European Summer School, eBISS 2013, Dagstuhl Castle, Germany, July 7-12, 2013 : Tutorial Lectures

Zaprezentowany na

3rd European Summer School, eBISS 2013, 7-12.07.2013, Dagstuhl Castle, Germany

Publikacja indeksowana w

WoS (15)