Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lędziny, Polska

Katowice, Polska

Wydawca

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-930319-9-3

Rozdziały