Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rewitalizacja obiektów pokolejowych w Wielkopolsce - ujęcie systemowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

116 - 134

Książka

Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych