Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 2

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo AGH

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7464-647-5

Rozdziały