Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Optymalizacja przydziału pojazdów w procesie realizacji pasażerskich przewozów regularnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

243 - 256

Książka

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 2