Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesora Wiesława Nagórko

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo SGGW

Wydawca z listy MNiSW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7583-565-6

Rozdziały
Beton z proszków reaktywnych: dwuskalowe modelowanie i badania doświadczalne (s. 53-66)
Wyboczenie pasma płytowego połączonego z podłożem sprężystym o zmiennych właściwościach mechanicznych (s. 95-104)