Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wyboczenie pasma płytowego połączonego z podłożem sprężystym o zmiennych właściwościach mechanicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 104

Book

Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesora Wiesława Nagórko

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.