Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wyboczenie pasma płytowego połączonego z podłożem sprężystym o zmiennych właściwościach mechanicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 104

Book

Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesora Wiesława Nagórko

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.