Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Rzeszów, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7199-937-2

Rozdziały
Metoda planowania zabudowy zrównoważonej w oparciu o racjonalną infrastrukture wodno-ściekową (s. 19-32)
Zarządzanie zasobami wodnymi w przestrzeni zurbanizowanej jako narzedzie planowania zrównoważonego rozwoju jednostek osadniczych (s. 33-49)
Wykorzystanie pojemności kolektora kanalizacyjnego do retencji wód opadowych (s. 265-273)
Konferencja

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, 29-30.05.2014, Kraków, Poland, Rzeszów, Poland