Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie zasobami wodnymi w przestrzeni zurbanizowanej jako narzedzie planowania zrównoważonego rozwoju jednostek osadniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 49

Book

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014

Presented on

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, 29-30.05.2014, Rzeszów, Poland, Kraków, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.