Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zarządzanie zasobami wodnymi w przestrzeni zurbanizowanej jako narzedzie planowania zrównoważonego rozwoju jednostek osadniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

33 - 49

Książka

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów - Kraków 2014

Zaprezentowany na

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 : Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, 29-30.05.2014, Kraków, Poland, Rzeszów, Poland