Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Silniki Spalinowe i ekologia : praca zbiorowa / pod red. Władysława Mitańca

Rok publikacji

2014

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo PK

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7242-763-2

Rozdziały
Wpływ zastosowania gazu ziemnego jako paliwa na emisję związków toksycznych pojazdów różnych kategorii (s. 247-255)
Ocena warunków pracy silników samochodów osobowych w aspekcie wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń (s. 275-285)