Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Inżynieria i ochrona powietrza

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7493-839-6

Rozdziały
Wpływ ekranów akustycznych przy trasach szybkiego ruchu na dyspersję zanieczyszczeń motoryzacyjnych (s. 45-54)
Zależność między stężeniami tlenku węgla i tlenu oraz tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach podczas dwustopniowego spalania drewna w kotle (s. 190-197)