Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zależność między stężeniami tlenku węgla i tlenu oraz tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach podczas dwustopniowego spalania drewna w kotle

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

190 - 197

Książka

Inżynieria i ochrona powietrza