Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy utrzymania systemów technicznych : Materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności

Rok publikacji

2014

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7814-222-5

Rozdziały
Modelowanie zależnych funkcji przetrwania (s. 7)
Konferencja

Problemy utrzymania systemów technicznych : Materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, 12.01.2014, Szczyrk, Polska