Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Model symulacyjny utrzymania infrastruktury logistycznej terminala kontenerowego - podejście agentowe

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1 - 9

Książka

Problemy utrzymania systemów technicznych : materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2014

Zaprezentowany na

XLII Zimowa Szkoła Niezawodności, 12-18.01.2014, Szczyrk, Polska