Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Postępy robotyki

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7814-262-1

Opublikowano w

Seria: Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika

Rozdziały
Planowanie przejazdu przez zbiór punktów dla zadania zrobotyzowanej inspekcji (s. 35-44)
Isfar 2 - eksploracyjny robot podwodny klasy H-ROV (s. 97-108)
Efektywne wykorzystanie danych RGB-D w systemie samolokalizacji na podstawie cech punktowych (s. 245-256)
Budowa mapy z wykorzystaniem danych RGB-D dla robota kroczącego (s. 297-306)
Programowanie parametryczne robotów przemysłowych (s. 461-470)
Sterowanie robotem w fazie lotu z zastosowaniem funkcji transwersalnych (s. 631-640)
Stabilizacja robota skaczącego po fazie lotu (s. 641-648)