Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sterowanie robotem w fazie lotu z zastosowaniem funkcji transwersalnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

631 - 640

Książka

Postępy robotyki